Omgaan met dilemma’s

Naast individuele coaching begeleid ik graag sessies over het omgaan met dilemma’s en morele oordeelsvorming in werksituaties. Dat kan met teams of met groepen van vakgenoten of juist groepen met deelnemers uit verschillende vakgebieden. Morele oordeelsvorming is een vorm van intervisie, waarbij je een casus waarbij sprake is van een moreel dilemma gaat analyseren op basis van beginselen en gevolgen. Deze strategie biedt houvast om aan het eind van een sessie een gedragen besluit te kunnen nemen dat moreel juist is ondanks de gevolgen van dat besluit. Contact